Σύλλογος Ashtanga Vinyasa Yoga ΕλλάδαςΠληροφορίες μελών


Ως μέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτά άτομα:
Των δύο φύλων, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκευτικές δοξασίες ή πολιτικές πεποιθήσεις, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό του συλλόγου εδώ (.pdf)

Διακρίνονται σε δόκιμα ή συμπαθούντα, τακτικά και επίτιμα μέλη:


Δόκιμα

Δόκιμα ή συμπαθούντα μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στους σκοπούς του Σωματείου. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ούτε δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές και Έκτακτες Συνελεύσεις του σωματείου.

Αίτηση εγγραφής δόκιμου μέλους

Έχω διαβάσει α) το καταστατικό και συμφωνώ με τους σκοπούς του και β) τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας και συμφωνώ να τηρώ τους κανόνες του και ζητώ να γίνω τακτικό μέλος.Τακτικά

Tακτικά μέλη γίνονται, όσα φυσικά πρόσωπα ικανά προς δικαιοπραξία είναι Εκπαιδευτές της Γιόγκα . Διευκρινίζεται, ότι δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όσα τακτικά μέλη έχουν εκπληρωμένες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο, συμβάλλουν ενεργά στην ευόδωση των σκοπών του Σωματείου, και είναι συνεπείς με τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας του σωματείου.
Τακτικά μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι διαθέτουν τις ακόλουθες τυπικές προϋποθέσεις:

  • Έχουν πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας σχολής αναγνωρισμένου κύρους
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της Γιόγκα 3 ετών
  • Να έχουν προταθεί από 2 τακτικά μέλη
Όλα τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επομένως ορίζονται τακτικά μέλη με όλα τα δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους

Έχω διαβάσει α) το καταστατικό και συμφωνώ με τους σκοπούς του και β) τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας και συμφωνώ να τηρώ τους κανόνες του και ζητώ να γίνω τακτικό μέλος.Επίτιμα

Eπίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες, για την επιτυχία των σκοπών της Γιόγκα ή του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.


ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες:Κάντε like στη σελίδα μας.